Kredyt technologiczny PO IR

W dniu 04.10.2016 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0107/16 tytuł projektu „ Wdrożenie technologii produkcji inteligentnych maszyn laserowych generacji 5.0”.
 
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz