Kredyt technologiczny PO IR

W dniu 04.10.2016 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0107/16 tytuł projektu „ Wdrożenie technologii produkcji inteligentnych maszyn laserowych generacji 5.0”.
 
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji inteligentnych maszyn laserowych generacji 5. oraz uruchomienie, w oparciu o nią produkcji nowych inteligentnych mazsyn laserowych 5.0 wraz z świadczeniem usługi serwisowej eService 5.0. Wnioskodawca będzie pionierem produkcji inteligentnych maszyn laserowych, których poziom zaawansowania przewyższy dotychczas wytwarzane produkty / usługi zarówno na terenie RP jak i na arenie międzynarodowej, co zdecydowanie przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych. Projekt wpisuje się w definicję inwestycji technologicznej zgodnie z ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie technicznej,prawnej i organizacyjnej zdolności do uzyskania wskaźników rezultatu, wskazanych powyżej, w stosunku do dotyczas wytwarzanych / oferowanych na terytoroum Rzeczypospolitej Polskiej.
cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz