Kredyt Technologiczny PO IR 0662-/16

W dniu 03 / 11 / 2017 zawarliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0662/16

 

Dotyczącą projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji maszyn laserowych o unikatowej konstrukcji głowicy laserowej wyposażonej w łożyska pneumatyczne w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwaną dalej „Umową”.

 

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji maszyn laserowych wysokich mocy oraz uruchomienie, w oparciu o nią produkcji systemów laserowych do cięcia o przełomowej konstrukcji głowicy laserowej w skali świata z wykorzystaniem łożysk pneumatycznych. Wnioskodawca będzie pionierem produkcji maszyn laserowych o mocy 12 KW i wyższych, których poziom zaawansowania, konstrukcja głowicy przewyższą dotychczas wytwarzane produkty zarówno na terenie RP jak i na arenie międzynarodowej, co zdecydowanie przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych.

cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz