Dokumentacja techniczna hali CBIR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2017/POIR

 

NA ROZBUDOWĘ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ O BUDYNEK „CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROCESÓW LASEROWYCH WYSOKIEJ MOCY” WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

 

W związku z realizacją przez Janusza Marcina Ejmę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POWER-TECH Janusz Marcin Ejma projektu pn. „Centrum Badań i Rozwoju procesów laserowych wysokiej mocy.”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA ROZBUDOWĘ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ O BUDYNEK „CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROCESÓW LASEROWYCH WYSOKIEJ MOCY” WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ.

 

Dokumentacja techniczna poniżej:

 1. Decyzja nr 95.2017 Pozwolenie na budowę
 2. Projekt Architektoniczno - budowlany - załącznik nr 1, strony 1-55
 3. 1 Projekt Architektoniczno - budowlany, załącznik nr 2, strony 1-60.pdf
 4. 2 Projekt Architekoniczno - budowlany, załącznik nr 2, strony 61 - 124.pdf
 5. 3 Projekt Architekoniczno - budowlany, załącznik nr 2, strony 125 - 168.pdf
 6. 4 Projekt Architekoniczno - budowlany, załącznik nr 2, strony 169 - 194.pdf
 7. Kryteria równoważności
 8. CBiR spis specyfikacji
 9. CBiR 1 specyfikacja techniczna - wymagania ogólne
 10. CBiR 2 specyfikacja techniczna - roboty ziemne
 11. CBiR 3 specyfikacja techniczna - rozbiórkowe
 12. CBiR 4 specyfikacja techniczna - konstrukcje
 13. CBiR 5 specyfikacja techniczna - konstrukcje dachu
 14. CBiR 6 specyfikacja techniczna - pokrycie dachu
 15. CBiR 7 specyfikacja techniczna - izolacje
 16. CBiR 8 specyfikacja techniczna - wykończeniowe
 17. CBiR 9 specyfikacja techniczna - elewacja
 18. CBiR 10 specyfikacja techniczna - instalacja sanitarna
 19. CBiR 11 specyfikacja techniczna - instalacja co
 20. CBiR 12 specyfikacja techniczna - instalacja gazowa
 21. CBiR 13 specyfikacja techniczna - instalacja wentylacji
 22. CBiR 14 specyfikacja techniczna - linia kablowa
 23. CBiR 15 specyfikacja techniczna - speczfikacja odgromowa
 24. CBiR 16 specyfikacja techniczna - roboty elektryczne
 25. CBiR 17 specyfikacja techniczna - rozdzielnice
 26. CBiR 18 elektryczna strukturalna
 27. Roboty budowlane 2 przedmiar
 28. Roboty elektryczne przedmiar.pdf
 29. Roboty sanitarne 2 przedmiar
 30. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego
cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz