Dotacja: POIR PARP

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020. Poddziałanie 2.3.2. bony na innowacje.

 

Nr umowy: POIR. 02.03.02-32-0002/16-00

 

Umowa o dofinansowanie projektu: „Opracowanie innowacyjnych napędów liniowych z wykorzystaniem nowych materiałów elektrotechnicznych.” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

 

Opracowanie innowacyjnych napędów liniowych z wykorzystaniem nowych materiałów elektrotechnicznych.

 

Krótki opis projektu

 

Projekt polega na zakupie usługi badawczo – rozwojowej od jednostki naukowej KOMEL, której celem jest opracowanie koncepcji innowacyjnych napędów liniowych z wykorzystaniem nowych materiałów elektrotechnicznych, przeznaczonych do wypalarek laserowych do obróbki metalu.

 

W ramach usługi:

 

1. Określone zostaną możliwości wykorzystania nowych materiałów elektrotechnicznych, w tym materiałów magnetycznych o wysokiej indukcji nasycenia, w celu zwiększenia wydajności napędów liniowych maszyny.

 

2. Opracowana zostanie dokumentacja do produkcji napędów liniowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów elektrotechnicznych.

 

3.Wykonany zostanie prototyp napędu liniowego i przeprowadzone badania testowe.

 

4. Powstanie ostateczna dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowa, umożliwiające produkcję i późniejszą eksploatację napędów.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie:

 

· innowacja produktowa: nowe napędy liniowe, zwiększające wydajność maszyn laserowych Wnioskodawcy;

 

· innowacja procesowa względem konkurencji – technologia produkcji, gdzie nastąpi zastosowanie nowych materiałów elektromagnetycznych w produkcji napędów liniowych.

 

Cel projektu

 

Celem projektu jest wdrożenie opracowanej przez jednostkę naukową KOMEL technologii produkcji innowacyjnych silników liniowych i ich implementacja do maszyn laserowych Wnioskodawcy. W ramach zakupionej usługi B + R, której efektem będzie opracowany prototyp silników liniowych dedykowanych maszynom laserowym do obróbki metalu Wnioskodawcy, charakteryzujących się polepszonymi własnościami fizycznymi, m.in. zmniejszoną masą, większą wydajnością. Dla silników zostanie opracowana nowa technologia produkcji, wraz z całą dokumentacją techniczną, na podstawie której wnioskodawca dokona zakupów niezbędnych maszyn do produkcji i wdroży produkcję napędów liniowych. Pełne dopasowanie napędów do rzeczywistych maszyn Wnioskodawcy oraz wykorzystanie nowych materiałów elektrotechnicznych w napędach wpłynie na zwiększenie szybkości cięcia maszyn laserowych, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności maszyn Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym Projekt jest uzupełnieniem planów rozwojowych Power – Tech.

 

Całkowita Wartość wydatków kwalifikowanych – 400 000 PLN

 

Całkowity Koszt Realizacji – 492 000 PLN

 

Kwota Dofinansowania – 280 000 PLN

cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz