Dotacja: RPZP

Umowa nr RPZP.01.01.00-32-0018/18-00 z dnia 31.10.2018 / Całkowita wartość projektu; 5.312. 050,- / dofinansowanie 3.262.800,-

Projekt badawczo-rozwojowy firmy Power-Tech Janusz Marcin Ejma w ramach Centrum Badań i Rozwoju technologii produkcji maszyn laserowych i ich komponentów

Cel projektu: Poszukiwanie nowej wiedzy i umiejętności przez pracowników Power-Tech umożliwiającej tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Beneficent: Power-Tech Janusz Marcin Ejma

 

 

 

Umowa nr RPZP.01.02.00-32-0012/18-00 z dnia 31.10.2018 / Całkowita wartość projektu 11.131.500,- / dofinansowanie 4.072.500,-

Centrum Badań i Rozwoju technologii produkcji maszyn laserowych i ich komponentów

Cel projektu: Rozwój jednostki badawczej – centrum badawczo – rozwojowego poprzez inwestycje umożlwiające prowadzenie prac B+R

Beneficent: Power-Tech Janusz Marcin Ejma

cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz