Dotacje POIR MR

 

W dniu 25.01.2017 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0190/16-00 tytuł projektu „Centrum Badań i Rozwoju procesów laserowych wysokiej mocy”.   Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest utworzenie jednostki badawczej - centrum badawczo-rozwojowego (CBR) firmy Power-Tech w miejscowości Wałcz, poprzez inwestycję w aparaturę, sprzęt i niezbędną infrastrukturę. Głównym zadaniem CBR będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę Wnioskodawcy badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu procesów laserowych dużej mocy i rozwoju związanych z tymi procesami zagadnień technicznych i technologicznych, których efektem będzie tworzenie innowacyjnych produktów i procesów.

 

cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz