Technologia cięcia laserem

Przy cięciu laserem rozróżnia się cięcie tlenem i cięcie gazem obojętnym, np. azotem lub argonem. Jakość cięcia jest wyjątkowo dobra (tzw. „jakość laserowa”): precyzyjne kontury, równoległe krawędzie cięcia, gładkość powierzchni, brak zadziorów, brak podtopień itd.

 

Cięcie laserowe tlenem

Podobnie jak w przypadku cięcia tlenowo-paliwowego, przy cięciu laserowym materiał przedmiotu obrabianego jest podgrzewany do temperatury zapłonu bezpośrednio przez wiązkę laserową i następnie spalany w strumieniu tlenu. Duże szybkości cięcia blach o grubości od 1 mm do ponad 25 mm są uzyskiwane w wyniku reakcji egzotermicznej i dodatkowemu wytwarzaniu energii. Cięcie laserowe tlenem używa się przede wszystkim do stali niestopowych i stali niskostopowych. Na możliwą do uzyskania szybkość cięcia wpływa bezpośrednio czystość używanego tlenu.

Cięcie laserowe azotem

Przy cięciu laserowym azotem energię potrzebną do stopienia materiału przedmiotu obrabianego dostarcza bezpośrednio wiązka laserowa, a gaz obojętny służy wyłącznie do wydmuchnięcia stopionego materiału (zob. rys. 20). Główny zakres zastosowań to cięcie stali nierdzewnej o grubości od poniżej 1 mm do prawie 20 mm oraz cięcie innych stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Stal nierdzewną należy ciąć azotem o wysokiej czystości, aby zachować właściwości antykorozyjne stali. Niektóre materiały tworzące azotki, np. tytan lub cyrkon, należy ciąć wyłącznie argonem w atmosferze argonu. Czasami azotem tnie się stal miękką, jeżeli nie można dopuścić do wytworzenia się warstwy tlenków, które powstałyby przy cięciu tlenem, np. aby ułatwić późniejsze malowanie lub powlekanie proszkiem.

 

Cięcie laserowe tlenem, Cięcie laserowe azotem

Rys. 20. Różnica między cięciem laserowym tlenem i azotem

 

Cięcie laserowe powietrzem

Cięcie niemetali powietrzem jest stosowane od dawna. W odniesieniu do cięcia metali nie znalazło wielu zastosowań. Głównym powodem tego samu jest fakt, że jakość cięcia jest na ogół gorsza niż przy cięciu tlenem lub azotem, zwłaszcza przy cięciu materiału grubszego niż 1,5 mm. Po drugie, żywotność soczewek skupiających skraca się w wyniku zanieczyszczeń (olej, wilgoć, cząsteczki), obecnych zawsze w warsztacie. Po trzecie, zmieniająca się jakość powietrza wymagałaby częstych nastaw parametrów, co jest ogólnie biorąc niekorzystne, zwłaszcza gdy maszyna ma działać bez nadzoru. W niektórych przypadkach jakość cięcia powietrzem może jednak okazać się wystarczająca. Przy obliczaniu kosztów należy uwzględnić sprężone powietrze (elektryczność, konserwację, części zapasowe dla sprężarki), optykę, przestoje układu i wskaźnik awaryjności produkcji.

Cięcie laserowe sublimacyjne

Przy cięciu tego rodzaju materiał odparowuje spontanicznie [bez fazy ciekłej]. Taka metoda jest przydatna do cięcia np. drewna lub tkanin. Przy obróbce metali potrzebne byłyby bardzo duże natężenia, które można byłoby uzyskać tylko poprzez superpulsowanie. Cięcie sublimacyjne stosuje się tylko w przypadkach specjalnych, a wynika to z uzyskiwanej niskiej prędkości posuwu.

 

Zalety cięcia laserowego

 

  • Duża precyzja cięcia, dokładność oraz jakość cięcia
  • Wąska strefa wpływu ciepła
  • Gładka i czysta powierzchnia cięcia (zbędna staje się obróbka wykańczająca)
  • Oszczędność materiału poprzez występowanie wąskiej szczeliny cięcia
  • Duża szybkość cięcia
  • Szeroki zakres materiałów poddających się procesowi cięcia
  • Duża elastyczność procesu cięcia laserowego
cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz