Technologia cięcia wodą (cięcie hydrabrazywne)

Woda jest materiałem, który nie kojarzy się z twardością i zdolnością do cięcia, jednakże użyta pod wysokim ciśnieniem jest w stanie przebić każdy materiał.

 

Proces cięcia hydroabrazywnego polega na erozji materiału pod wpływem strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu. Do materiałów miękkich, takich jak guma, tektura itp. stosowana jest czysta woda, natomiast przy twardszych materiałach, w celu zwiększenia prędkości cięcia, stosuje się ścierniwo – garnet o ściśle określonej gramaturze i jakości krawędzi. Cięcie wodą jest technologią „zimną”, tzn. nie występuje tutaj strefa wpływu ciepła, jak we wcześniej opisywanych technologiach.


Dlatego ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest zbytnie nagrzewanie materiału, np. ze względu na możliwość rozhartowania. Nie ma także ograniczeń, jeżeli chodzi o rodzaj ciętych materiałów - od najbardziej miękkich typu papier, pianka po najtwardsze jak stal, kamień, czy tytan.


Za pomocą wody można uzyskać rożne krawędzie cięcia – w zależności od potrzeb – regulując ilość i rodzaj ścierniwa oraz prędkość cięcia. Cięcie rozdzielające jest najszybsze, lecz krawędź cięcia będzie stosunkowo nierówna. Przy cięciu jakościowym krawędź będzie doskonałej jakości, lecz kosztem niższej prędkości cięcia, co bezpośrednio przekłada się na koszty.


Wysokie ciśnienie potrzebne do cięcia uzyskiwane jest za pomocą pomp HP (High Pressure). Dostępne są dwa typy takich pomp: wzmacniaczowe oraz tłokowe.

 

Zalety cięcia wodą:

  • wysoka precyzja cięcia
  • szeroki zakres rodzajów ciętych materiałów
  • możliwość cięcia dużych grubości
  • technologia cicha i bezpyłowa – przyjazna dla środowiska naturalnego
  • brak wpływu ciepła na cięty materiał – nie występują problemy np. związane z rozszerzalnością cieplną materiałów
cofnij

Skontaktuj się

ul. Nowomiejska, 78-600 Wałcz